Call-center: + 7 (727) 341 0700

ХАБАРЛАМА. 2019 жыл үшін көпшілік тыңдалым есебі / СООБЩЕНИЕ. Публичные слушания, отчет за 2019 год

«Алматы жылу жүйесі» ЖШС Қазақстан Республикасы Президенті К.К.Тоқаевтың 2020 жылғы 14 сәуірдегі «Қазақстан Республикасында төтенше жағдайдың қолданысын 2020 жылғы 1 мамыр 07 сағат 00 минутқа дейін ұзарту туралы» №306 Жарлығы негізінде тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында жылу энергиясын беру және онымен жабдықтау жөніндегі қызмет туралы 2019 жылғы жыл сайынғы есеп бойынша көпшілік тыңдалымы ауыстырылғанын хабарлайды.

Көпшілік тыңдалымды өткізу күні туралы Төтенше жағдай режимі аяқталғаннан кейін уәкілетті органның web - порталында, кәсіпорынның сайтында, сондай-ақ БАҚ-та қосымша хабарланады. 

 _____________________________________________

ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщает о переносе публичных слушаний по

ежегодному отчету за 2019 год о деятельности по предоставлению и снабжению тепловой энергией перед потребителями и иными заинтересованными лицами на основании Указа Президента РК К.Токаева №306 от 14 апреля 2020 года «О продлении  действия чрезвычайного положения в РК» до 07 часов 00 минут 1 мая 2020 года. 

О дате проведения Публичных слушаний будет сообщено дополнительно после окончания режима Чрезвычайного положения на web- портале уполномоченного органа, сайте предприятия, а также в СМИ.